let influence

 

תהליכי הערכה מעצבת ומדידה

הערכה ומדידה של פעילות העמותה הן חלק שיגרתי ואינטגרלי מתהליכי העבודה וניהולה של שיעור אחר, ופעילותה נגזרת במידה רבה מן הלקחים שנלמדו במהלך שנות קיומה. פעילויות ההערכה כוללות מגוון דרכים.

 

מערכת ניהול ידע מקצועית המכילה את נתוני הפעילות במלואן מיומה הראשון של העמותה – מתנדבים, ארגונים, בתי ספר, מורים, קורסים, שעות התנדבות, מערכי שיעור, מועדי התנדבות ועוד; כל אלו מאורגנים לפי מאפיינים שונים המאפשרים חיתוך נתונים ודוחות, במטרה לעקוב בצורה שיטתית וללמוד על מגמות הפעילות בכל זוית אפשרית. המערכת מוזנת במידע על ידי רכזי הפעילות בשטח, מבוקרת ומנוהלת על ידי מנהלת ידע, ועוברת פיתוחים ושינויים באופן שוטף לאורך כל שנות הפעלתה. המערכת, על תיעודה המלא והשוטף, מהווה כלי ניהולי ממדרגה ראשונה, מודדת צמיחה והתפתחות ומאפשרת ניתוחי עומק משמעותיים.

באמצעות תיעוד הפניות לעמותה ניתן לראות את העליה בביקוש לפעילות, הן מצד ארגונים והן מצד בתי ספר.

ליווי שוטף - רכזי הפעילות מלווים בשטח כל קורס בצורה שיטתית ומדווחת, ובכלל זה שיחות ופגישות מובנות עם המתנדבים, המובילים הארגוניים וצוותי בתה"ס. לרכזים פגישה שבועית עם מנהלת המחוז לשם הנחיה ופתרון בעיות.

משובים נאספים (שאלונים, שיחות או פגישות) מאת שותפי הפעילות - התלמידים, המתנדבים וצוותי ההוראה בבתה"ס. בסיום כל קורס, עונים התלמידים על שאלון משוב הבודק את מידת העניין שלהם בקורס, את הדברים שלמדו, האם גילו משהו על עצמם ועוד. רכז העמותה האחראי לליווי הקורס מסכם את המשובים, משווה לנתוני העמותה כולה (ר' מחקרי הערכה) ומעביר את המידע פנימה למנהליו, וכמובן למתנדבים, לרוב במהלך פגישת סיכום שנערכת בסוף הקורס. במפגש סיכום המתנדבים ניתנת גם להם האפשרות לתת משוב בע"פ על הקורס שהעבירו. אם עולות בעיות לגבי תכני הקורס או הליווי, הן נדונות במהלך הפגישה ומטופלות בהמשך על ידי הרכז ומנהליו. כחלק מהתהליך מתבקש גם גם צוות בית הספר לתת משוב בשיחה עם הרכז או עם מנהלת המחוז. התובנות והמידע הנאסף מהשאלונים ומהראיונות מוטמעים בעמותה, תוך ביצוע התיקונים וההתאמות הנדרשים והכנת הפעילות לשנת הלימודים הבאה.

מחקר אקדמי – שיעור אחר נסמכת על מחקרו של פרופ' גד יאיר בנושא חויות מפתח. העמותה נמצאת בקשר עם גד יאיר, לשעבר ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים ומנהל המכון לחקר הטיפוח בחינוך, והוא אף מרצה למתנדביה. במחקרו המנתח חוויות חינוכיות משמעותיות של אנשים מבוגרים, מתאר יאיר את מאפייניה של חווית מפתח העשויה להשפיע על התלמיד באופן הכרתי, רגשי או ברגע של גילוי עצמי. מאפיינים אלו, מפגש עם "ידען מבחוץ" המשלב במפגש התלהבות ואותנטיות לתחום הידע שלו, הם בדיוק מאפייניה של הפעילות בשיעור אחר.

מחקרי הערכה – בנוסף לפעילות השגרתית עורכת שיעור אחר, מדי שנתיים-שלוש, מחקר הערכה מקיף, המתמקד בבדיקת השפעת הפעילות על קהלי היעד השונים בהיבט מסוים של הפעילות. לאורך השנים למדנו כי התוצאות חוזרות על עצמן ולא נדרשת תדירות מחקר גבוהה יותר.

- 2003-2004 שנת הפעילות הראשונה של העמותה – הערכה מעצבת להפעלת קורסי העשרה

- 2006 מחקר בנושא השפעות הקורס "כללי המשחק", אמציה אבני

- 2009 מחקר אודות מתנדבי שיעור אחר – תפיסות והשפעות

- 2010 איסוף פנימי של רשמי הצוות החינוכי מהפעילות

- 2011 מחקר בנושא השפעת פעילות שיעור אחר על תלמידים

- 2013 הערכה מעצבת שיעור ביחד (פיילוט), ד"ר עדי לוי-ורד תשקיף

- 2014 מחקר הערכה מעצבת שיעור ביחד (בתום שנת פעילות מלאה ראשונה), ד"ר עדי לוי-ורד תשקיף

- 2015 בשנת הלימודים תשע"ה מהווה התכנית פלטפורמה ללמידה ולהערכה מטעם משרד החינוך לבדיקת התהליך המיטבי והמודלים הפדגוגיים הרצויים בשילוב תומכי הוראה במערכת החינוך. המחקר נערך ע"י מחלקת ההערכה של המכון לחינוך דמוקרטי בסמינר הקיבוצים, בניהולה של ד"ר יעל שטימברג. במסגרת המחקר שכלל ספרות מקצועית ומודלים בעולם, נערכו תצפיות בכיתות ובמפגשי מורים ומתנדבים; רואיינו לעומק גורמים מנהלים, מורים ומתנדבים, ובעלי תפקידי רוחב נוספים ממערכת החינוך היכולים לתאר את החוויה או לספר על תפיסתם את המודלים המיטביים ל"שני בכיתה" ולשיתוף הפעולה הנדרש בין מורה לתומך הוראה; והועברו שאלונים מפורטים למורים ולמתנדבים. תוצאות המחקר פורסמו באתר ייעודי של המכון לחינוך דמוקרטי.

- 2016 פיילוט מחקרי שכלל מספר בתי ספר מרכזיים ותיקים בתכנית שיעור ביחד. בנוסף, בשנת תשע"ו נאספו מכלל הכיתות בהם פעלה התכנית נתוני השפעה. 80% מהמורים, העידו על כך שלמעלה מ 30% מהתלמידים בכיתותיהם הושפעו באחד מהמדדים או יותר – בחרו במגמה מוגברת, נמנעה נשירתם מהמגמה או שיפרו הישגיהם!

- 2017 דוח הערכה לבחינת השאלה – האם קיימים הבדלים בהישגי הכיתות שקיבלו תומכי הוראה לעומת הישגי הכיתות שלא שובץ בהם תומך (קבוצת ביקורת).

 

לצפייה בסיכום תוצאות הפיילוט לחצ/י כאן

לצפייה בסיכום מחקרי הערכה שיעור אחר-יולי 2015 לחצ/י כאן

לצפייה בסיכום מחקרי הערכה שיעור ביחד-יולי 2015 לחצ/י כאן

לצפייה בסיכום המחקר משנת 2015 באתר יעודי של המכון לחינוך דמוקרטי לחצ/י כאן

לצפייה בסיכום דו"ח הערכה שיעור ביחד - ספטמבר 2017 לחצ/י כאן