shiurladerech

 

ישראל - פסיפס של זהויות (מקבץ שיעורים)

נושא השיעור:

תכנית הכוללת מגוון מערכי שיעור העוסקים בסוגיות חברתיות מורכבות הנוגעות בקבוצות שונות בחברה הישראלית. 
מטרת התכנית לגרום לתלמידים להבין את מורכבותן של סוגיות חברתיות, ולבחון את דעותיהם האישיות את רגשותיהם, על מנת שיימנעו מתגובות גזעניות בעתיד.

כותבים:
גליה מנדל-נטע
מילות מפתח:
שינוי חברתי, ערכים, כלכלה וחברה, זהות, אלימות ומניעה
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן