let influence

 

שיעור אחר - קורסי העשרה

"בשיעורים הרגילים אנחנו לומדים לבגרויות אבל בשיעורים שלכם למדנו על החיים – קבלנו מסר לחיים" [תלמיד כיתה י', כפר כנות]

תכנית שיעור אחר משתפת אזרחים מן המגזר העסקי והציבורי, בעלי מקצועות שונים, בהוראת קורס העשרה חווייתי בבתי ספר המשרתים אוכלוסיות מעוטות הזדמנויות. התלמידים שלרוב אינם פוגשים בחיי היומיום שלהם בוגרים בעלי מקצועות כגון עורכי דין, כלכלנים, רופאים, מהנדסים, אנשי תקשורת ואחרים, לומדים להכיר את עולם התעסוקה, מקצועות, תחומים ודמויות לחיקוי. המתנדבים פועלים כקבוצה, המתארגנת לרוב במסגרת מקום העבודה, ומעבירים קורס העשרה בתחום עיסוקם, באמצעות מערכי שיעור אחר מקצועיים. הקורס נמשך 12-15 מפגשים אחת לשבוע במסגרת שעות הלימודים ובנוכחות מורה בכיתה. כל מתנדב מלמד שני שיעורים או יותר, ברוטציה עם חבריו לעבודה ותוך מתן גיבוי הדדי. מיקום בית הספר, סוגו, גיל התלמידים (ה'-י"ב) ומועדי הקורס מתואמים עם המתנדבים.


בשנת תשע"ה הפעילה העמותה למעלה מ- 4,400 מתנדבים במסגרת תרומתם של 267 ארגונים, שלימדו 428 קורסים/כיתות לרווחת למעלה מ- 10,700 תלמידים ב- 237 בתי-ספר יסודיים, חט"ב, תיכונים וכפרי נוער (ממלכתי, ממ"ד, חרדי, ערבי, חינוך מיוחד ופנימיות), בפריסה ארצית רחבה. עד היום זכו לשיעורים אחרים למעלה מ- 68,088 תלמידים. בשנת הפעילות הנוכחית יוגדלו היקפי הפעילות אף יותר לנוכח פניות רבות של ארגונים המביעים נכונות להצטרף.