let influence

 

שיעור ביחד

"אני זוכר איך התרגשתי כשעזרתי לתלמיד שאמר שהוא לא מבין שום דבר, להצליח לפתור את התרגיל ואת המבט בעיניים שלו כשהתוכנית שכתב פעלה סוף סוף ונתנה תשובה נכונה. זה היה המבט של "כן, אני יכול". [יואב, מתנדב בשיעור ביחד]

שמעון פרס מגייס תומכי הוראה במסגרת קמפיין לתת חמש:  

תוכנית לקידום מקצועות המתמטיקה, המדעים והאנגלית (בתמיכת קרן טראמפ)

שילוב תומכי הוראה איכותיים במערכת החינוך לעידוד תלמידים לבחור, להתמיד ולהצליח במגמה מוגברת של לימודי מתמטיקה, פיזיקה וכימיה (כתות ט'-י"א) ובאנגלית (כתות ו'-ט) . תומכי ההוראה המתנדבים משתלבים יחד עם המורה, בכיתה, במהלך שעות הלימודים. התכנית מיועדת לאנשי מקצוע בעלי רקע מתאים ואהבה לנושא המגיעים מהתעשייה הרלבנטית ומביאים ערך מוסף, היכולים לסייע בשיפור ההוראה והלמידה של מקצועות אלו. ההתנדבות כתומך הוראה בתוכנית מחייבת השתתפות בתמיכת הוראה במשך שעתיים בשבוע ובהכשרה של 32 שעות לאורך שנת לימודים. התוכנית מאתרת, מכשירה ומלווה מתנדבים מהתעשייה המתקדמת, מהסקטור הפיננסי ומהאקדמיה באמצעות תהליך הכשרה מסודר, שילוב בתוך הצוות החינוכי של בית הספר, ומתן ליווי מקצועי ופדגוגי לכל משך ההתנדבות בכל הקשור בתמיכה בהוראה ובעבודה המשותפת עם צוות בית הספר.

ייחודיות התכנית בהוספת תמיכה משמעותית לתלמידים ולמורים בכיתות. הפעילות מלווה בתהליכי הערכה מראשיתה. תומכי ההוראה מאפשרים הוספת תירגול אפקטיב ומתן מענה אישי לתלמידים; והמורים מעידים על בחירה במגמות המוגברות, שיפור הישגים ומניעת נשירה בקרב למעלה מ20% מתלמידיהם! בעקבות התכנית חלה עליה בתחושת המסוגלות העצמית של התלמידים לגבי לימודי מקצועות ריאליים, ובמוטיבציה שלהם; ושני שליש מהם דיווחו שהפרויקט תרם לעליה בהישגיהם. המורים ותומכי ההוראה ממליצים להמשיך בתכנית, מחויבים לה ורובם רוצים להמשיך לשנה שניה ושלישית. בשנת תשע"ה שולבו 130 תומכי הוראה ב- 45 בתי ספר ברחבי הארץ; במסגרת ההצטרפות לתכנית הלאומית למתמטיקה "לתת חמש", אנו נענים בימים אלו למאות פניות של אזרחים המעוניינים להתנדב ושל בתי ספר המבקשים תומכי הוראה. בתום תהליכי גיוס ומיון המתנדבים ישולבו במערכת החינוך 500 תומכי הוראה בפריסה ארצית רחבה מאד.

סרט שצולם והוקרן במהלם אירוע סיום שנת פעילות תשע"ו.

 

רון בסון מתיכון דה שליט ברחובות מספר על תומך ההוראה שלו בכנס הארצי להוראת המתמטיקה בחינוך העל יסודי.

ההרשמה לתוכנית החלה - פרטים כאן!

 

לקראת הכניסה לכיתות, ריכזנו את החומרים ברשת שנוגעים לתכניות הלימוד