כלים דיגיטליים

2.png

מתנדבים יקרים,

אנו ממליצים לכם לשלב במערכי השיעור שלכם כלים דיגיטליים התומכים בלמידה על מנת להתאים את השיעורים לסביבה היומיומית והעכשווית של התלמידים. כלים אלו יאפשרו לכם להעשיר את הלמידה, לשתף את התלמידים בצורה פעילה, לקבל משוב מיידי ולהקנות לתלמידים יכולות טכנולוגיות אשר יכינו אותם לעולם העבודה העתידי.
במידה ותרצו להשתמש בכלי דיגיטלי בשיעור יש לבדוק עם מחנכת הכיתה האם השימוש בטלפונים סלולריים מותר בכיתה.

להלן הסברים על מספר כלים בסיסיים אשר בחרנו לשלב במערכי השיעור שלנו, ניתן למצוא כלים נוספים באתר משרד החינוך:

Padlet לוח שיתופי: כלי זה מאפשר למתנדב ליצור מרחב דיגיטלי וירטואלי המאפשר לכל תלמיד לשלוח אליו "פתק" באמצעות הטלפון הנייד שלו. פתק זה יכול להכיל שילוב של אמצעי מולטימדיה (טקסט, תמונה, וידאו, קול). כלל הפתקים ניתנים להצגה בכיתה על-גבי לוח. כל תלמיד יכול להגיב על פתקים של עמיתיו ללימודים. הלוח השיתופי מאפשר ליצור בכיתת הלימוד דיון מעמיק במגוון של נושאים. הדיון יכול להימשך גם מחוץ לכיתת הלימוד במרחב הווירטואלי.

לדוג': בשיעור תלמיד יכול לכתוב בפתק את הרעיונות שלו לבחור תמונה המייצגת את רעיונותיו.

קישור: he.padlet.com

Mentimeter כלי סקרים: מאפשר למתנדב להעביר בכיתה סקרים מגוונים. התלמידים משתמשים בטלפון הנייד שלהם לצורך מענה על שאלות הסקר. תוצאות הסקר מוצגות בזמן אמת על לוח הכיתה. כלי הסקר מאפשר לרתום את התלמידים לתהליך הלמידה וגורם להם להיות מעורבים. הכלי כולל מגוון של תבניות סקר: שאלת רב-ברירה, שאלה פתוחה, ענן-מילים ועוד. כלי סקר מתאים מאד לפתיחת שיעור.

לדוג': מתנדב יכול לפתוח את השיעור בשאלת סקר כדי לראות את מגוון העמדות בכיתה לגבי נושא השיעור, ניתן גם לסיים את השיעור באותה שאלת סקר כדי לבחון האם השיעור השפיע על עמדות התלמידים.

קישור: www.mentimeter.com

Google Form שאלון ממוחשב: מאפשר למתנדב להעביר לתלמידים שאלון שניתן לבדיקה ע"י המחשב. השאלון יכול להכיל שאלות רב-ברירה, שאלות התאמה ושאלות השלמה. ניתן לענות על השאלון גם מהטלפון הנייד. המתנדב מקבל באופן מיידי את תוצאות השאלון.

לדוג': המתנדב יכול לסכם את השיעור בעזרת מספר שאלות שישלח לתלמידים דרך הקישור.

קישור: www.google.com/forms/about

מסמך שיתופי: מאפשר לקבוצה של תלמידים לעבוד ביחד על מסמך בכל מקום ובכל זמן. ניתן לשתף את המתנדב בתוצר על-מנת לקבל הערות והארות. מתאים במיוחד לעבודת חקר קבוצתית. ניתן גם להשתמש במצגת שיתופית.

מומלץ על Google Docs בתור כלי לעבודה על מסמכים שיתופיים ועל Google Slides בתור כלי לעבודה על מצגות שיתופיות.

Lensoo  כלי דיגיטלי להצגת רעיון או הסבר על גבי לוח וירטואלי: מאפשר ליצור סרטון המכיל רעיון או הסבר על גבי לוחות וירטואליים. ניתן לשלב בסרטון הקלטה קולית, ציור, צילום, תמונות, צורות ומסמכי PDF. השימוש בכלי מאפשר למתנדב ליצור סרטונים עם הסברים על תכנים שירצה להציג או שהתלמידים יכולים ליצור סרטונים על תכנים שלמדו בכיתה או שחקרו, וכך ניתן לבדוק את מידת ההבנה שלהם.

לדוג': מתנדב יכול לתת משימה לתלמידים לייצר סרטון שיציג את מה שלמדו במהלך השיעור.

קישור: www.lensoo.com

* הערה: שפת הממשק היא אנגלית, לכן במידה ומשתמשים בכלי כסיכום שהתלמידים מבצעים יש לוודא מראש עם מחנכת הכיתה לגבי ההתאמה לתלמידים.

תודה על המלצות הכלים הדיגיטליים לד"ר דובי וייס, ראש תחום פדגוגיה דיגיטלית במכללת סמינר הקיבוצים