עושים עסק | כלכלה וצרכנות נבונה

מציאות החיים המקיפה אותנו רוויה במושגים שקשורים בכלכלה. התלמידים נחשפים לעולם הכלכלי הסובב אותם כבר מגיל צעיר, בבית, בבית הספר, בין החברים, באמצעי תקשורת ובמדינה. העיסוק היומיומי בכסף, שלעתים מהווה צורך קיומי בחיי התלמידים ומשפחותיהם, משפיע על הווייתם ולעתים גם על עיצוב הדימוי העצמי שלהם. מטרת התכנית לאפשר לתלמידים להבין "איך זה עובד באמת" ולהעריך את המציאות המורכבת מתוך נקודות מבט שונות. התכנית מבקשת להעצים את התלמידים כפרטים בתוך העולם הכלכלי, באמצעות הצגה של מגוון נושאים הבודקים מצבים, תהליכים והשפעות ולאורכה משולבים בצד ההיבט הכלכלי, גם היבטים תרבותיים וחברתיים. התכנית מקנה לתלמידים כלים ומיומנויות לזיהוי המשאבים העומדים לרשותם ולרשות סביבתם הקרובה, בהתמודדות עם מצבים כלכליים-חברתיים בדרך של מחשבה, ניתוח וביקורת.

 

מטרות התכנית

1. הכרות עם מושגים בסיסיים בתחום הכלכלה והצרכנות.
2. הכרות עם המתנדבים, הארגון בו הם עובדים, תחומי מקצוע שלהם ועולם התוכן שבו הם עוסקים.
3. הבנת השיקולים והעקרונות בצריכה ובחלוקת משאבים (סדרי עדיפויות, הכנה וחלוקת תקציב, חסכון).
4. מתן כלים ומיומנויות להבנה של העולם הכלכלי ולהשתתפות מושכלת בו.
5. פיתוח תפיסה של צרכנות נבונה וחשיבה ביקורתית.
6. קירוב התלמידים לתחום הכלכלה.

מצגות נלוות

השפעת הפרסום על חיינו
ניהול תקציב: מצגת להורדה  + טבלת אקסל להורדה
הגנת זכויות הצרכן


נושאים נוספים - מצגות מקוריות של מתנדבים

זכויות בני נוער בעבודה  | עמותת כל זכות
המעבר מסחר חליפין לכסף | אוריה סבג ממשרד האוצר החשכ"ל
פתיחת חשבון בנק | דינה זיזינגוף ממשרד האוצר
צרכנות נבונהרכנות נבונה | יוסי ניסים ושירה גיאת ממשרד האוצר החשכ"ל
משאבים אנושיים והתנהלות כלכלית | שירה שוט ממשרד הבטחון
מבוא לחשיבה כלכלית | יאיר טל, urbanipro