תעשייה וארגונים | עולם של מקצועות

עולם התעשייה והארגונים מגלם בתוכו מגוון רחב של מקצועות ותחומים. מיומנויות רבות הנדרשות בעולם העבודה, רלוונטיות גם לחיי היומיום של התלמידים. מטרת התכנית לאפשר לתלמידים להתוודע לעושר הרב הקיים בעולם התעסוקה באמצעות מפגש עם בעלי תפקידים המייצגים תחומי פעילות שונים בארגון. התכנית משלבת את מגוון תחומי הפעילות של החברה/המפעל, נושאי רוחב מעולם התעסוקה (בחירת מקצוע, ניהול פרויקטים, עמידה ביעדים ועוד) וכן היבטים סביבתיים וחברתיים. התכנית מקנה לתלמידים כלים ומיומנויות להתמודדות עם מצבים שונים בחייהם, בהווה ובעתיד, בדרך של מחשבה, ניתוח וביקורת.

 

מטרות התכנית

1. חשיפת התלמידים לעולם התעשייה, החברות והארגונים העסקיים על שלל אגפיהם.
2. הכרות עם המתנדבים, הארגון בו הם עובדים, תחומי מקצוע שלהם ועולם התוכן שבו הם עוסקים.
3. הבנת מטרותיהם של גופים עסקיים ובהם מפעלים, חברות וארגונים.
4. מתן כלים ומיומנויות להבנה של העולם העבודה והתעשייה ולהשתתפות מושכלת בו.
5. פיתוח תפיסה של צרכנות נבונה וחשיבה ביקורתית.
6. הכרות עם מגמות סביבתיות בעולם העבודה.

מצגות נלוות

שיעור 2 - אם אתה יכול לחלום את זה אתה יכול לעשות את זה
שיעור 28 - השפעת הפרסום על חיינו

 

נושאים נוספים ומצגות של מתנדבים

זכויות בני נוער בעבודה - מצגת של עמותת כל זכות
עבודת נוער | עדי טל, מרזבית פלסטיקה
להיות יזם | מירה אלטמרק-סופר, MEDASENSE