לינקים

2.png

כללי

בנק מתודות www.shiuracher.org/methods

מחוון הסיפור האישי www.shiuracher.org.il/story

טיפים לשיעור אחר מוצלח www.shiuracher.org.il/tips

כלים טכנולוגיים לשימוש בכיתה www.shiuracher.org.il/digital

שיעור לדוגמא (להדגמה בהדרכה) www.shiuracher.org.il/dugma

עמוד הרשמה שיעור לדרך www.shiuracher.org.il/laderech


שיעור ביחד

עמוד מידע על התכנית www.shiuracher.org.il/beyahad

עמוד תומכי הוראה www.shiuracher.org.il/together  

סיסמה: שיעור אחר

 

שיעור אחר

עמוד מידע על התכנית www.shiuracher.org.il/acher

מאחורי החוטים - טכנולוגיה וחברה www.shiuracher.org/technology

כללי המשחק - משפטים וחברה www.shiuracher.org/law

עושים עסק - כלכלה וצרכנות www.shiuracher.org/economy

תעשייה וארגונים – עולם של מקצועות www.shiuracher.org/industry

מיומנויות המאה ה-21 - www.shiuracher.org/121

מקצועי בחסד - בריאות, רפואה וטיפול - www.shiuracher.org/med